ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง
 


 
 
 
5 ธ.ค. 63 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
 5 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย

 5 ธันวาคม 2563 คณะครูได้นำนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง เข้าร่วมแข่งขัน "กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 37" ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ได้รับรางวัลดังนี้ ...อ่านต่อคลิ๊ก
 30 พฤศจิกายน 2563 นายหนู แซไซย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วย
นางสาวรำไพ ไชยปะ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายชวลิต จบดี รองปลัดเทศบาลเมืองเลย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564               
 วันที่ 26-27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง เข้าร่วมโครงการร่วมมือกับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น เพื่อพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมืองเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “หลักสูตรการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)” ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล1)                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

นางเอื้อการย์ ธนะสูตร
บทคัดย่อPLC 1
บทคัดย่อ2 บ้านดนตรีหลังเรียน

นายนราธิป  บุญมา
บทคัดย่อ 1
บทคัดย่อ 2

 
 
 
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีสะอาด
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม

โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีสว่าง  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐   โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๑-๒๕๒๗
Webmaster : นางฉันทนา  งามวงศ์สถิต : E-mail ; chantana.soon3733@gmail.com